• Komposisjoner
• Arrangementer
Diskografi
• CV / Foto
• Hjem
default.asp
CD
• UMA ONDA NO MAR
• KYSTJEGERMARSJ
• PLUKKE STJERNER
• TANTI SALUTI...
4
PLUKKE STJERNER
Sølvi Ytterstad: resitasjon
Helge Sveen: sopransaksofon
Knut Erik Sundquist: kontrabass

Alle tekster ved Sølvi Ytterstad
All musikk ved Helge Sveen bortsett fra "Morrabønn"

Opptaket er gjort i Harstad Kulturhus og Cruise Studio i 2005
Lydprodusent: Lars Inge Pedersen, Cruise studio

SØLVI YTTERSTAD er en av de ledende lyrikere i Nord- Norge. Siden utgivelsen av Hinnøystund i 1991 har hun gitt ut ytterligere tre diktsamlinger ("Lita i nord" i 1998, "Havella" i 2000 og "Månekorn" i 2004). Siden slutten av 90-tallet har Sølvi og jeg hatt et samarbeid ved fremføring av hennes tekster. I 2002 resulterte det i forestillingen "Botnskjul" under Festspillene i Nord Norge. I 2005 ble så denne lydboken gitt ut.
1. Morrabønn (musikk: "Django" av John Lewis)
2. Storbåra og menneskan
3. Havellas sang
4. Himmelen og Havet
5. Taukveila
6. Nord Norsk Blues i mørtna
7. Gjerdestauren
8. Naustdøra
9. Brev fra Marie
10. Salme etter mørketid
11. Uredd
12. Dansen med deg
13. Nettverk
14. Merkelig
15. I min skog
16. Regn
17. Dråpen
18. I nordhellinga
19. Lille ukjente venn
20. Kanskje
21. Skapinga
22. Bærre mi jul
23. Lofotstjerna