• Komposisjoner
• Arrangementer
Diskografi
• CV / Foto
• Hjem
default.asp
CD
• UMA ONDA NO MAR
• KYSTJEGERMARSJ
• PLUKKE STJERNER
• TANTI SALUTI...
3
KYSTJEGERMARSJ
Forsvarets Musikkorps Nord-Norge
Dirigent: Arvid Engegård
Opptaket er gjort i Harstad Kulturhus, 12.10.2005
Lyd: Lars Inge Pedersen, Cruise studio

Jeg fikk oppdraget med å skrive denne marsjen av Jon Ivar Kjellin hos Kystjegerkommandoen. Han hadde helt spesifikke ønsker om det musikalske:

1. Marsjen må kunne brukes på paradeoppstillinger og marsjering i gatene.
2. Marsjen må uttrykke stolthet og mot.
3. Kystjegerne jobber skjult (stille forberedelser og skjult infiltrasjon) i små enheter for å lokalisere mål, deretter sørger de for å kalle inn våpenlasten slik at den kommer overraskende på fienden (bomber og granater). Marsjen bør bygge seg opp spenningsmessig og avsluttes med brask og bram.

Kystjegermarsj ble skrevet til Kystjegerkommandoens markering den 10. desember 2004. Oppdraget fikk jeg under mitt studieopphold i Italia høsten 2004, noe som nok har vært med på å påvirke uttrykket i denne marsjen.
1. Kystjegermarsj