Komposisjoner
• Arrangementer
• Diskografi
• CV / Foto
• Hjem
default.asp
Janitsjar
Marsjer
• Jazz/Rytmisk
• Klassisk
 
Storband
• Latin
• Swing
 
Kammermusikk
• Vise
• Jazz
• Div.
• Div. Brass
 
Alliert Treningssenter Nord - VINTERMARSJ
Denne marsjen er skrevet på bestilling fra Alliert Treningssenter Nord (i Harstad). A.T.S.N. hadde spesifikke tanker om marsjens innhold, bl.a. ønsket de en rolig første del, en midt del med vekslende typer vintervær og en siste del (trio) som skulle beskrive en feststemning på slutten av en vinterøvelse. A.T.S.N. - Vintermarsj er innspilt januar 2004 av FMKN for CD-utgivelse.


BSIN's PARADEMARSJ
Skrevet til Befalskolen i Nord-Norge sitt 100 års jubileum i 1999. Marsjens hovedtema er bygget over BSINs kjenningssignal.

NB: Må bestilles fra Norsk Noteservice AS www.notebutikken.no


KYSTJEGERMARSJ
Jeg fikk oppdraget med å skrive denne marsjen av Jon Ivar Kjellin hos Kystjegerkommandoen. Han hadde helt spesifikke ønsker om det musikalske:

1. Marsjen må kunne brukes på paradeoppstillinger og marsjering i gatene.
2. Marsjen må uttrykke stolthet og mot.
3. Kystjegerne jobber skjult (stille forberedelser og skjult infiltrasjon) i små enheter for å lokalisere mål, deretter sørger de for å kalle inn våpenlasten slik at den kommer overraskende på fienden (bomber og granater). Marsjen bør bygge seg opp spenningsmessig og avsluttes med brask og bram.

Kystjegermarsj ble skrevet til Kystjegerkommandoens markering den 10. desember 2004. Oppdraget fikk jeg under mitt studieopphold i Italia høsten 2004, noe som nok har vært med på å påvirke uttrykket i denne marsjen.


6. DIVISJON'S PARADEMARSJ

Skrevet på bestilling fra 6. divisjon i 1995

NB: Må bestilles fra Norsk Noteservice AS www.notebutikken.no